Конкурс 2020 / Call for projects 2020

For English read below

VI Пленер по скулптура с международно участие “Докосване до природата – произведения за градинска среда/кашпи/” се отлага за 2021 г.

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ благодари на всички автори, които изпратиха проекти за участие в VI Пленер по скулптура с международно участие „Докосване до природата – произведения за градинска среда/кашпи/. Бихме искали да информираме всички участници, че заради продължаващата усложнена обстановка в световен мащаб заради пандемията с COVID-19, скулптурният симпозиум в курорта Св. Св. Константин и Елена ще се проведе през 2021 година. Всички проекти, които са изпратени до 13 май 2020 г. ще участват в конкурса догодина. За резултатите от класирането ще Ви информираме своевременно.

Новата дата на симпозиума ще бъде анонсирана през първите месеци на 2021 г.

Бъдете здрави и до нови срещи.

EN

Sts. Constantine and Helena Foundation thanks all the artists from around the world who applied with their projects to participate in the sixth edition of the plein air Touch the Nature – Garden artworks  /Plant  pots/ in Bulgaria.

We would like to inform you that Foundation decided to hold the 6th Stone Sculpture Plein Air in 2021. The decision was dictated by the complicated global situation and the measures taken to limit the pandemic COVID – 19.

The projects you have submitted by May 13, 2020 will be included in the judging of the artworks next year. You will be informed about the results of the competition as soon as possible.

The new date of the sculpture symposium in the Sts. Constantine and Helena Resort will be announced in the first months of 2021.

We hope we see you soon.

 

———————————————————————-

До 13 май 2020 г. се удължава срока за прием на проекти за участие в VI пленер по скулптура „Докосване до природата – произведения за градинска среда /кашпи/

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ удължава срока за прием на проекти за участие в VI Пленер по скулптура „Докосване до природата – произведения за градинска среда /кашпи/ до 13 май 2020 г.

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за удължаване на обявеното извънредно положение върху цялата територия на страната и предприетите от държавата мерки за ограничаване на пандемията с COVID – 19, бихме искали да информираме участниците, че провеждането на пленера се отлага във времето.

Новата дата на скулптурния симпозиум в курорта Св. Св. Константин и Елена ще бъде обявена след нормализиране на обстановката в световен мащаб и след отпадане на въведените ограничения за пътуване, за организация на публични събития и др.

 

The deadline for applications for participation in the 6th Stone Sculpture Plein Air Touch the  Nature – Garden artworks  /Plant  pots / is extended to May 13, 2020

Sts. Constantine and Helena Foundation extends the deadline for admission of projects for participation in the 6th Stone Sculpture Plein Air Touch the Nature – Garden artworks  /Plant  pots/ until May 13, 2020.

Due to the decision of the National Assembly of the Republic of Bulgaria to extend the declared state of emergency throughout the country and the measures taken by the state to limit the pandemic of COVID-19, we would like to inform the participants that the realization of the plein air is postponed.

The new date of the sculpture symposium in the Sts. Constantine and Helena Resort will be announced after the normalization the situation in the world and after the revocation of restrictions on travel, the organization of public events and more.

 

———————————————————————-

 

Набират се проекти за VI пленер по скулптура “Докосване до природата – Произведения за градинска среда /кашпи/”

Фондация “Св. Св. Константин и Елена” обявява конкурс за проекти за VI пленер-конкурс “Докосване до природатаПроизведения за градинска среда /кашпи“. Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. на открита площадка в курорта Св. Св. Константин и Елена”.

 

Регламент

 

Краен срок за кандидатстване: 12 април 2020

 

Материал за работа: русенски варовик

Размери на камъка 80х80х140

 

Авторите могат да представят повече от един проект.

Като продължение на тематиката от първите четири пленера за връзката между морето, земята, природата и хората, тази година творческата задача към скулпторите е „Произведения за градинска среда /кашпи/“.

Проектите трябва да бъдат визуализирани под формата на скица, рисунка или снимка на макет и придружени с кратко описание на идеята. Към проектите трябва да бъде приложено и описание на постаментите, на материалите за укрепване и консервация, за да може творбата да бъде представена в завършен вид в парковото пространство на курорта.

5-те творби, които ще бъдат реализирани на петия пленер, ще бъдат определени след журиране.

 

Необходими документи за кандидатстване: 

– заявление за участие (по образец);

– творческа автобиография;

– проект за скулптура по обявената тема на пленера „Докосване до природата – Произведения за градинска среда /кашпи“.

 

Документация за участие в конкурса ще се приема:

– на и-мейл foundation@stconstantine.bg,

– на електронен или хартиен носител по пощата или по куриер, на адрес:

 

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006.

За контакти и повече информация: 052 383 943, 0884 41 30 30

 

VI пленер по скулптура „Докосване до природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД“ и със съдействието на „Скални материали“ АД, гр. Русе – дружеството дарило необходимия камък за изработка на произведенията.


Call for projects for VI Sculpture Plein Air Touch the Nature

 

Sts. Constantine and Helena Foundation announces project competition for VI Stone Sculpture Plein Air Touch the  Nature – Garden Artworks /Plant Pots/. The event will take place at the open area at Sts. Constantine and Helena resort from 7 to 23 May 2020

 

PARTICIPATION RULES

 

Application deadline: 12 April 2020

 

Working material: Ruse limestone

Dimensions of the stone 80х80х140

 

The artists could present more than one project.

 

Following the subject of the first four meetings about the connection between the sea, the land, the nature and the people, this year’s creative task to the artists is Garden Artworks /Plant Pots.

Projects should be visualized in the form of a sketch, a drawing or a picture of a model and should be accompanied by a short description of the idea. A description of the pedestals, of the reinforcement and conservation materials should also be enclosed to the projects, so that the artwork could be presented in final form at the park area of the resort.

 

The 5 artworks which will be realized on the fifth meeting shall be determined by judgment.

 

Necessary application documents

 

– application for participation (acc. to the form);

– artist’s Curriculum Vitae;

– a sculpture project on the topic announced at the meeting Touch the NatureGarden Artworks /Plant Pots.

 

Documentation for participation at the competition shall be accepted as follows:

 

– at e-mail address foundation@stconstantine.bg,

– in electronic form or as a hard copy by post or courier service at the following address:

 

Sts. Constantine and Helena Foundation

Sts. Constantine and Helena Resort

Administrative building

Varna 9006.

 

For contact and more information: +359 52 383 943, +359 884 41 30 30

 

VI sculpture symposium Touch the Nature is carried out with the financial support of St. St. Constantine and Helena Holding JSC and with the assistance of Skalni materiali JSC, Ruse – the company which donated the stone, necessary for making the artworks.