Архив

Пленер 2017

За трета поредна година Фондация „Св. Св. Константин и Елена” оганизира и реализира скулптурен п ленер „ Докосване д о п риродата” в к урорта С в. С в. К онстантин и Елена, като в 3 – тото издание на симпозиума бяха създадени 5 нови скулптури от камък на тема „Морско дъно”. Творбите допълват скулптурната колекция от предишните издания на пленера, като в момента общия брой на композициите е 20 и те са разположени в парковото пространство на курорта.
Скулптурният симпозиум се проведе от 4 до 21 май в комплекса, като творбите бяха определени след конкурс, в който кандидатстваха общо 22 проекта на 17 български автори. За първи път в конкурса участва и български скулптор, който от години живее и работи в Белгия.
По време на пленера бяха реализирани следните творби:

 • Николай Йотов (София) – „Камъче“
 • Иван Стоянов (Ямбол) – „Мойсей и сухото морско дъно“
 • Снежана Симеонова (София) – „Природно”
 • Кристиян Жейнов (Варна) – „Турбелария“
 • Кирил Георгиев (Казанлък) – „Метаморфози“

Авторите работиха в парковото пространство на курорта. Петте нови творби продължиха идеята, заложена в предишните издания на пленера за връзката между морето, земята природата и хората, като тази година творческата задача към авторите бе на тема „Морско дъно”. И тази година пред очите на туристите и гостите на курорта се създаваха произведения на изкуството и по този начин най-старият ни Черноморски курорт отново се превърна в една от най-атрактивните културни сцени на о ткрито, където т ворци и п ублика о бщуваха свободно, скулптори обменяха опит, идеи, техники.

 

Пленер 2016

След успешната реализация през 2015 г. на I пленер-конкурс по скулптура от камък „Докосване до природата“ на територията на курорта Св. Св. Константин и Елена, по време на който бяха създадени 9 нови творби, през 2016 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“продължи арт инициативата за популяризиране на скулптурното изкуство в курорта и реализира II пленер-конкурс „Докосване до природата“ с  художествени произведения от дърво. Културното събитие бе организирано от Фондацията с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ на Община Варна, „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД, галерия „Графит“ и със съдействието на Медийна група „Черно море“.

Скулптурният симпозиум се проведе от 4 до 20 май 2016 г. в курорта, като шестимата финалисти  бяха определени след конкурс, в който кандидатстваха общо 34 проекта на 23-ма автори от цялата страна. По време на пленера бяха реализирани проектите на:

 • Венцислав Марков (Варна) – „От природата“
 • Иван Стоянов (Ямбол) – „Докосване до морето“
 • Даниел Мирчев (София) – „Воден танц“
 • Николай Йотов (Добрич) – „Натура“
 • Николай Мартинов (София) – „Нов живот“
 • Христо Кирилов (София) – „Покълване“

Авторите работиха в парковото пространство на курорта пред The Bay – fish & bbq | bar & beach. Шестте нови творби продължиха идеята, заложена в първото издание на пленера за връзката между морето, земята природата и хората и допълниха скулптурната колекция на открито в курорта, която вече се състои от общо 15 творби от камък и дърво. Всички произведения са част от парковото пространство на курорта и могат да бъдат видяни по всяко време на годината.

Каталог II Пленер по скулптура от дърво “Докосване до природата”

 

Пленер 2015

I пленер-конкурс по скулптура от камък „Докосване до природата“ се проведе от 4 до 21 Май 2015 г. на територията на курорта „Св. Св. Константин и Елена по инициатива на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“, която е и организатор на скулптурния форум. Пленерът-конкурс е част от инициативата „Зелен фонд“ на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД и е създаден с идеята да се обогати естетически парковата среда на курорта и той да се популяризира не само като място за отдих и почивка, но и като подходящо пространство за създаване на изкуство. Първото издание се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ на Община Варна, „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД и ЗАД „Армеец“. Участниците в пленера бяха определени след конкурс, в който кандидатстваха общо 23 автори с 26 проекта. Скулптори от цялата страна бяха поканени да предложат творчески интерпретации от камък, които да представят връзката между морето, земята, природата и хората. След журиране на проектите от представители на Фондацията, Община Варна и СБХ, за участие в пленера бяха определени 9 творби на 10 скулптори:

 • Адриана Добрева (Варна) – проект „Форми“ (“Състояния”)
 • Иван Иванов – ИВАНИ (Варна) – проект „Риби“
 • Иван Стоянов (София) – проект „Докосващи се“
 • Кирил Георгиев (Казанлък) – проект „Вятър“
 • Кирил Матеев (София) – проект „Прибойна вълна“
 • Кристиян Жейнов (Варна) – проект „Вода“
 • Николай Йотов (Добрич)– проект „Фигура“
 • Симо Борисов (Плевен) – проект „Русалка“
 • Христина Иванова и Венцислав Марков (Варна) – проект „Фосил“

Авторите работиха с русенски камък, предоставен от „Скални материали“ АД.
Първият пленер-конкурс представи пред българската публика и гостите от чужбина талантливи млади скулптори, а също и вече утвърдени имена – творци, вписали в артистичните си биографии изяви в различни скулптурни симпозиуми в България и по света и работили с дърво, камък и метал. Всеки от скулпторите демонстрира различен стил на работа и така пленерът показа пред публиката многообразието от тенденции в развитието на съвременните скулптурни форми в България, осъществени чрез творбите на автори от 3 поколения.

В рамките на пленера се проведе и съпътстваща програма – уъркшоп по скулптура от глина за деца лишени от родителска грижа и изложба – графика и живопис на ученици от паралелките по изобразително изкуство в НУИ „Д. Христов“ – Варна.

Първото издание на пленера завърши с обща изложба на готовите скулптури, а творбите вече са част от парковото пространство на курорта „Св. Св. Константин и Елена“.

Каталог – I пленер-конкурс по скулптура от камък „Докосване до природата“ 2015